Vedoucí MH

Členové SDH Škvorec pracující s mladými hasiči prochází speciálním školením a většina z nich absolvovala kurz první pomoci – buď od červeného kříže nebo v rámci základního hasičského výcviku.

Ke dni 1.1.2022 máme 10 členů, kteří pomáhají s našimi budoucími nástupci. Z toho jsou 3 vedoucí II. stupně, 3 vedoucí III. stupně a jedna instruktorka. Zbylí členové si budou školení v letošním roce dodělávat.

Kontakt na vedoucí MH:

Jan Zálabský, tel.: 602440851
email: zalabskyjan@seznam.cz

Stanislav Červínek, tel.: 607251093
email: cervinekstanislav@seznam.cz