Akce

Pro rok 2024 chystáme

20. ledna vás přivítáme na Hasičském plese s půlnočním překvapením

27. ledna připravíme soutěže na Dětský karneval

9. března zorganizujeme pro ostatní hasiče soutěž v uzlování

30. dubna si společně opečeme buřty na Višňovce pod dohledem čarodějnice

2. června oslavíme Den dětí na Zábavném odpoledni v parku

14. září oslavíme 135 let od vzniku našeho sboru

19. října posbíráme váš železný odpad

1. prosince se s námi můžete setkat v parku u rozsvěcení vánočního stromu

7. prosince shrneme průběh roku na Valné hromadě

31. prosince dohlédneme na ohňostroj ve Višňovce

V roce 2023 proběhlo

14. ledna vás přijdeme osobně pozvat na ples

21. ledna se na vás těšíme na plese a dětském karnevalu

30. dubna připravíme na hranici čarodějnici na Višňovce

19. května ozdobíme věnec a postavíme májku na náměstí, rozvezeme břízky nezadaným slečnám

20. května po Třebohosticích a Škvorci projde májový průvod, který zakončíme divadlem na náměstí. Večer si budete moci zatančit na májové zábavě v sokolovně.

4. června připravíme pro děti zábavné odpoledne v parku

2. prosince shrneme události uplynulého roku na valné hromadě

31. prosince dohlédneme na bezproblémový průběh odpálení ohňostroje

V roce 2022 proběhlo

ZRUŠENO V sobotu 15. ledna vás osobně přijdeme pozvat na ples.

ZRUŠENO V sobotu 22. ledna odpoledne dorazte na karneval a večer se těšíme, že si společně zatančíme na plese.

V sobotu 12. března se s námi můžete setkat v občerstvení na obecním plese.

9. dubna půjdeme posbírat věci, které do přírody nepatří v rámci akce Ukliďme Pošembeří

V sobotu 23. dubna se s námi můžete setkat na Klepci u oslav Den Země.

V neděli 24. dubna přípravíme dřevo a hranici na čarodějnice.

28. dubna pojedeme vyzvednout strom na májku

V sobotu 30. dubna oslavíme tradiční čarodějnice a postavíme májku.

7. května se těšíme na požární útoky z postupové soutěže z doby před covidem

V neděli 8. května oslavíme s patronem hasičů sv. Florianem náš den a zveme vás na den otevřených dveří.

28. května nás čeká okresní soutěž, držte nám palce 🙂

V sobotu 4. června přijďte s dětmi na zábavné odpoledne v parku, zakončíme dražbou májky.

Během letních prázdnin budeme prodávat občerstvení na letním kině.

30. července pro vás připravíme občerstsvení na koncertu Alband

10. září nás čeká sranda závod v Čelakovicích

17. září se zúčastníme okrskového kola v požárních útocích

Na sobotu 15. října nachystejte staré železo, odvezeme ho.

V neděli 27. listopadu spolu rozsvítíme vánoční strom.

V sobotu 3. prosince máme valnou hromadu.

V sobotu 31. prosince zajistíme ohňostroj bez požáru.

Pokud se k nám chcete přidat, přijďte kdykoliv, scházíme se každý první pátek v měsíci od 19 h v hasičské zbrojnici.