Dobrovolní hasiči

O Češích se říká, že jsou národem kutilů, pejskařů, muzikantů, houbařů a bůhvíčeho dalšího. Měřeno objektivními statistikami jsme ale národem hasičů. Přesněji řečeno: hasičů dobrovolných.

Dobrovolní hasiči, tedy členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jsou nejpočetnější zájmovou organizací u nás. Registrovaných členů je zhruba 350 tisíc a najdete mezi nimi pětileté caparty i devadesátileté patriarchy. Ani ti nejstarší ovšem nepamatují, jak
byl cech svatého Floriána založen. Jeho kořeny sahají až do roku 1854, konkrétně do severočeských Zákup, kde první spolek dobrovolných hasičů založil Ferdinand Leitenberger. Hasičské sbory se brzy po založení staly hybateli společenského dění na vesnicích a malých městech.

Ještě větší význam spolky nabyly v okamžiku, kdy začaly cíleně pracovat s mládeží. Stalo se tak v období těsně po I. světové válce, během které musela většina dobrovolných hasičů narukovat a fronta si v jejich řadách vybrala velkou daň. Na úbytek svých členů reagovaly zemské jednoty vyhláškou, která vybízela sbory k zakládání „jinošských a ženských družin a povolání vysloužilých členů zpět do služby“. Z původně malých jednotek bojovníků proti požárům se tak staly multigenerační a velmi dobře organizované spolky, které si dokázaly na venkově leccos zařídit a pohlídat. S více než stopadesátiletou historií a tradicemi děděnými napříč několika generacemi zůstali dobrovolní hasiči nejsilnější dobrovolnickou organizací u nás a zároveň také jednou z mála, kterým členská základna stabilně roste. Bez hasičů by zkrátka náš život byl nejenom daleko nebezpečnější, ale taky mnohem nudnější.

I Škvorec má své sdružení dobrovolných hasičů s dlouhou tradicí. V červenci roku 1889 založilo 48 občanů městyse Škvorec sbor dobrovolných hasičů – tehdy pod jménem „Spolek dobrovolných hasičů městyse Škvorec“. Letos si připomínáme již 130. rok působnosti tohoto sboru. V současné době má škvorecký sbor, jehož součástí jsou samozřejmě i dobrovolníci z Třebohostic, 105 členů včetně dětí, z toho zhruba 20 členů je aktivních.

Podstatné je zdůraznit, že SDH Škvorec je něco jiného než výjezdová jednotka (JSDH), jejímž zřizovatelem je obec. Tito hasiči skutečně vyjíždějí k požárům, ale i k povodním, zaplaveným sklepům, spadlým stromům apod. Členové jednotky to dělají zdarma a dobrovolně ve svém volném čase a jejich motivací je pomáhat lidem. Navíc musí absolvovat desítky hodin školení ročně. Jejich povinností je po vyhlášení poplachu sirénou doběhnout do hasičárny, obléknout se do zásahových oděvů a vyjet k místu události. A to vše musí stihnout do 10 minut, běžně však stíhají 5 až 7 minut! Ročně takto vyjíždějí k více než 30 zásahům. V případě našeho městyse je všech 21 příslušníků výjezdové jednotky zároveň členy sboru dobrovolných hasičů.

SDH Škvorec je zájmové sdružení, které se zabývá požárním sportem, edukací lidí v oblasti požární prevence, pořádá hasičské bály a další kulturně-společenské akce. Stěžejní aktivitou jsou závody v požárním sportu, nejvíce v disciplíně “požární útok”. U nás trénují a závodí mladší a starší děti, dorost a družstvo žen. Muži se již 2 roky nezapojili – že by se mezi občany městyse nenašlo pár chlapů, kteří by vytvořili tým?

Oslavy 130. výročí založení SDH Škvorec proběhly 14. 9. 2019 v místní hasičské zbrojnici a přilehlém parku. Dopoledne se předvedla spanilá jízda techniky a byly položeny věnce k pomníkům padlých. Odpoledne pak proběhlo posvěcení sošky sv. Floriána, patrona hasičů, ukázka činnosti psovodů Policie ČR a nechybělo předvedení činnosti SDH a JSDH Škvorec ve spolupráci s ostatními sbory – vyprošťování osoby z osobního automobilu a následné hašení. Pro děti byla k dispozici veliká nafukovací skluzavka. Obec hasičům jako poděkování za jejich nezištnou činnost předala formou bezúplatného daru dvě dodávky.