Rok 2021

Rok 2021 je již za námi a rádi bychom se s vámi podělili o menší souhrn za výjezdy naší jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Mimo pravidelné schůzky výjezdové jednotky každý čtvrtek, kdy se členové poctivě školí a pracují na vylepšování techniky, jednotka vyjela během roku 2021 celkem k 29 mimořádným událostem.

Níže přidáváme graf, na kterém je krásně vidět, že jednotka byla povolána ke třem druhům událostí – požáru, technické pomoci a k planému poplachu. Nejvíce času strávila u požáru 🔥 a to celkem 33 hodin a 4 minuty, u technické pomoci 6 hodin a 5 minut a planým poplachem se jednotka zabývala celkem 1 hodinu a 41 minut.

Jednotka zpravidla vyjíždí v průměru 6-7 minut od svolání, v naší kategorii zařazení jednotky je povinnost vyjet do 10 minut. Naši kluci a holky se mohou za rok 2021 chlubit tím, že z 29 celkových výjezdů byli u 16 z nich jako první 🥇Děkujeme za jejich obětavou práci, vstávání uprostřed noci, utíkání od svých rodin uprostřed večeře, opouštění narychlo míst jako je koupelna a WC a za mnoho dalších situací, kdy zaslechnou sirénu a berou roha do hasičárny.