Co jsme dělali v zimě

V prosinci proběhla valná hromada sboru. Byla neobvyklá, protože se jí nemohli zúčastnit hosté. Velkou radost nám udělalo krajské čestné uznání za aktivní práci.

Na počest zasloužilých členů jsme pojmenovali naše hasičské vozy Karlička a Bertička. Pro děti jsme před Vánoci uspořádali besídku s předáním dárků a ochutnávkou cukroví. Na silvestra byl naším úkolem požární dozor při odpálení ohňostroje na Vrchách, který se bohužel konal bez občerstvení.

Hned po svátcích jsme obnovili schůzky dětí a dorostu. Děti odevzdaly obrázky a literární díla do soutěže Požární ochrana očima dětí, většina prací postoupila do okresního kola.

Aktuálně dojíždíme na tréninky TFA k SDH Satalice, kde jsou k vyzkoušení překážky shodné s těmi závodními. Za tuto spolupráci jim moc děkujeme.

V polovině března se děti zúčastnily Mukařovského uzlování, kde družstvo starších získalo krásné 15. místo, dorostenka Viky se umístila na 5. místě a Janička na 9. místě.

Za vítězství v anketě Dobrovolní hasiči roku 2021, jejíž součástí byla i finanční odměna, s přispěním městysu, jsme v lednu pořídili termokameru. Nyní ji využíváme u všech požárů.
Od nového roku jsme vyjížděli ke 14 mimořádným událostem: 3x technická pomoc a 11x požár. Při vichřicích jsme drželi pohotovost.

V únoru jsme uklidili za hasičskou zbrojnicí. Prořezali jsme křoví, suché větve i trávu a odvezli zbytky železného šrotu. Vznikl tak další prostor pro tréninky s dětmi.

Požádali jsme Nadaci ČEZ o příspěvek na výkonnou elektrocentrálu. Nadace nás zařadila do mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Díky obrovskému zájmu dárců jsme cíle dosáhli ve velmi krátké době.

Podíleli jsme se na zařizování obecního bytu, do kterého se nastěhovaly ženy, které z Ukrajiny utekly před válkou. Sehnali jsme větší množství nábytku a zařízení za odvoz, kuchyň jsme dovezli až z Chrudimi. Jsme připraveni dále pomáhat v této nelehké době.

Děkujeme za podporu a důvěru, kterou do nás vkládáte. Vážíme si jí.


Marek Mandík
Velitel JSDH a SDH Škvorec