Zasloužilý hasič

Dnešní den byl pro náš sbor výjimečný. Měli jsme čest zúčastnit se předání nejvyššího ocenění, které člen sboru dobrovolných hasičů může získat, a tím je titul Zasloužilý hasič. Do Centra hasičského hnutí v Přibyslavi jsme se na slavnostní ceremoniál vydali s panem Stanislavem Kopeckým a jeho ženou.

Vyrazili jsme časně ráno, nesmíme přeci přijet pozdě. Cesta díky Honzovi ubíhala plynule a rychle, velitel vozu Kristýna navigovala bezchybně. Připojil se k nám i pan Karel Stehlík, náměstek starostky za OSH Praha východ a náš nejstarší člen pan Karel Rejfek. Po příjezdu jsme se zaprezentovali v Hotelu Přibyslav. Následovalo vítání s ostatními sbory a dlouholetými kamarády.

Po chutném obědě jsme se vydali do Hasičského muzea, kde na nádvoří proběhlo focení a komentovaná prohlídka muzea. Poté jsme se všichni sešli v krásně zdobeném jednacím sále, kde se uskutečnilo předání ocenění. Měli jsme malé překvapení a tím byl náš sborový propor, se kterým jsme po celou dobu stáli za naším oceňovaným Standou. Každý vyznamenaný hasič se zapsal do Pamětní knihy zasloužilých hasičů, obdržel medaily a diplom. Za zvuků malebné hudby následovaly gratulace. Celý průběh má svá přesně stanovená pravidla, která Standa zvládl na jedničku.

Po obřadu následovaly slavnostní proslovy a poté jsme se přesunuli zpět do hotelu, kde jsme si pochutnali na výborné večeři a zamířili domů.

Všichni máme Standu moc rádi a doufáme, že bude stále plný elánu a chuti s námi podnikat další a další akce.

Zde je pár slov o Standovi.

Nastoupil k ZO SPO Úvaly v roce 1961, kde působil až do roku 1978, kdy přestoupil do ZO SPO Škvorec.

Během svého působení v oblasti požární ochrany vykonával různorodou a bohatou činnost.
Krátce po svém vstupu do sboru v Úvalech se stal členem výjezdové jednotky, kde zastával
pozici řidič strojník. Aktivně se účastnil výjezdů a zásahů, odpracoval bezpočet brigádnických hodin na údržbě výstroje a hasičské techniky. Průběžně se také podílel na výchově mladší generace, které aktivně předával své zkušenosti. I poté, co přestoupil do ZO SPO Škvorec, působil v ZO SPO Úvaly jako vedoucí kolektivu Mladých hasičů v letech 1982 až 1984. Od roku 1983 až do roku 1990 působil jako vedoucí komise mládeže a byl rovněž členem předsednictva OV SPO na Praze-východ. Jako delegát se v roce 1988 zúčastnil sjezdu SPO ČSR.

Nelze opomenout i jeho další aktivity, kam náleží i úspěšné složení zkoušek rozhodčího I.
kvalifikačního stupně hry Plamen a dorostu. Jako rozhodčí se aktivně účastnil okresních a
krajských postupových kol, svých bohatých zkušeností v této oblasti využil též na Mistrovství ČR, kde působil v letech 1988 až 1999.

O skutečně bohaté činnosti pana Stanislava Kopeckého hovoří také skutečnost, že v letech
2000 až 2009 působil jako zástupce vedoucího technické čety na MR hry Plamen a dorostu. V roce 2009 se rovněž zúčastnil jako člen štábu a rozhodčí Mistrovství světa CTIF v Ostravě. V roce 2014 působil na MS dorostu ve Svitavách a v roce 2016 na MS v požárním sportu v Ostravě.

Od roku 2012 až doposud je členem Okresní odborné rady mládeže Okresního sdružení
hasičů Praha-východ.

Pan Stanislav Kopecký dodnes patří k velmi aktivním členům svého sboru a okrsku, kdy se
zúčastňuje téměř všech soutěží, které okrsek pořádá. Pomocnou ruku však velmi rád podá i při realizaci soutěží konaných mimo domovský okrsek. Byla to zejména jeho zásluha, co se týče organizace Závodu požárnické všestrannosti v roce 2019, který precizně zorganizoval a závod mohl být realizován navzdory vytrvalému dešti.

Svůj okrsek pravidelně zastupuje na okrskových schůzích a reprezentuje svůj sbor
na oslavách a valných hromadách okolních sborů. Své bohaté zkušenosti z práce s mládeží ve svých volných chvílích předává dalším generacím, neboť rád pomáhá vedoucím mládeže
s kroužkem Mladých hasičů.

Standa si pravidelně doplňuje vzdělání na dostupných školeních, je skutečnou studnicí
znalostí. Stále má všem co říct a jeho rad si každý váží. Jde o velmi činorodého člověka, který stále vymýšlí volnočasové aktivity pro celý sbor i pro mládež, bez problémů si poradí
s organizací plesu a jiných sborových akcí.