Historie

Sbor dobrovolných hasičů ve Škvorci byl založen 6. 7. 1889 pod názvem „Spolek dobrovolných hasičů městyse Škvorec“. Zakládajících členů bylo 48, mezi nimiž byl i tehdejší starosta městyse pan J. Kulič. Založení spolku je doloženo ve Stanovách spolku dobrovolných hasičů v městysi Škvorci.

Zřizovací listina obsahuje 23 základních paragrafů, ve kterých jsou uvedené základní stanovy a údaje potřebné pro provoz Sboru. Zakládací listina byla spolupodepsána zakládajícími členy sboru. Jmenovitě to jsou pan Guntner, pan Škorpil, pan Mašín, pan Šmíd, pan Koníček.

Roku 1889 do firmy Smejkal byla pořízena dvouproudá stříkačka, která byla dopravena do Škvorce 10. 10. 1889 s velkou slávou. Za svou dobu existence sbor poskytl pomoc při požárech nejen v místě působiště, ale i v okolních vesnicích. 16. 7. 1914 pomohl sbor při náhlé povodni a zachránil několik lidí ze zatopených bytů.

Roku 1938 čítal sbor 53 členů, měl svou zbrojnicí a jednu ruční a jednu motorovou dvouproudou stříkačku a nářadí. SDH pořádal každoročně vzdělávací kurzy, k tomu měl vlastní odbornou knihovnu.

Nová hasičská zbrojnice a klubovna byla postavena roku 1985 na místě, kde byla pekárna pana Hrdličky.

Zpracovala: Eliška Julie Vacková

Fotokopie zakládající listiny Spolku dobrovolných hasičů v městysi Škvorci

Pamětní společná fotografie ke 40. výročí založení sboru.